Yksinkertainen menestysresepti aloittelijalle MTT-turnauksiin

by Kojak
(Kouvola)

Suurien palaajamäärien monen pöydän turnaukset (MTT) lienevät suurelle yleisölle se näkyvin osa pokerista. Suuren osallistujamäärän johdosta palkintopotti kohoaa suureksi ja MTT-turnaukselle tyypillinen palkintorakenne takaa voittajalle suuren siivun tästä potista. Suuret palkinnot ovat varmasti merkittävin yksittäinen syy yleisön mielenkiintoon. Samalla raha ja maine ovat omiaan lisäämään myös onnenonkijoiden määrää MTT-turnauksissa.

Pelinä monen sadan hengen turnaus eroaa ratkaisevasti yhden pöydän turnauksista (STT) ja vielä enemmän tavallisen raharingin pelaamisesta. Koska vastustajien taso ja blindien suuruus muuttuvat turnauksen edetessä, ei sama strategia toimi suuren turnauksen alusta loppuun. MTT-turnauksen pelaaminen jaetaan yleensä kolmeen vaiheeseen, jotka kaikki pelataan erilaisella strategialla. Nämä vaiheet voi yksinkertaisesti nimetä turnauksen alku-, keski- ja loppuvaiheeksi.

Turnauksen alkuvaiheessa aloittelijan kannattaa pelata erittäin tiukkaa pokeria. Koska blindit ovat pieniä, voidaan rauhassa odotella hyviä kortteja (esim. TT-AA, AK). Odotellessa on hyvä tutustua vastustajien pelityyleihin. Kun hyvä käsi osuu kohdalle, se kannattaa pelata aggressiivisesti jo ennen floppia. Turnauksen alkuvaiheessa mukana on paljon huonoja pelaajia, jotka eivät huomaa tiukkaa pelityyliäsi ja maksavat korotuksesi marginaalisilla käsillä. Bluffaaminen ei koskaan kannata huonoa pelaajaa vastaan, joten turnauksen alkuvaiheessa kannattaa pelata suoraviivaista peliä. Tiukan imagon luominen (tarkkaavaisempien pelaajien silmissä) jo tässä vaiheessa auttaa myöhemmin ryöstämään merkittävästi kasvaneita blindeja.

Turnauksen keskivaiheelle on tyypillistä, että blindit ovat kasvaneet merkittävän kokoisiksi ja suuri osa huonoista pelaajista on tippunut jo pois. On aika muuttaa pelityyliä. Käsiä kannattaa pelata nyt huomattavasti enemmän, varsinkin myöhäisestä positiosta. Tässä vaiheessa turnausta on tärkeää käyttää hyväkseen tiukkaa imagoaan. Tiukkana pelaajana voit helposti ryöstää blindeja ja sinun peruskorotusta kunnioitetaan aivan eri tavalla. Peliin kannattaa aina mieluummin osallistua korottamalla kuin maksamalla. Sen lisäksi, että korottamalla voi voittaa potin jo pre-flop, on korottajalla selvä etu puolellaan myös flopin jälkeen. Jos floppi ei osu kummallekaan, pystyy korottaja flopin jatkokorotuksella ”ostamaan” potin.

Tässä vaiheessa turnausta on hyvä ottaa pelityyliin mukaan ”kolmanteen korottaminen”. Kun huomaat vastustajan korottelevan usein pre-flop, voit olla varma, että hän tekee sitä myös marginaalisilla käsillä. Nyt voit aika ajoin rankaista liian löysää pelaajaa korottamalla reilusti lisää jo pre-flop, vaikka myös itsellä olisi marginaalinen käsi. Tarvitset vain hyvän position ja uskon/tiedon siitä, ettei vastustajalla ole liian hyvää kättä. Tarkoituksena on siis ”ostaa” iso potti jo tässä vaiheessa eikä nähdä floppia lainkaan. Korotuksen pitää olla riittävän suuri (esim. 3 x edellinen korotus), jotta vastustaja ei voi sitä maksaa. Omaan rahapinoon suhteutettuna ”kolmanteen korotuksen” suuruus on joko All-in tai sitten rahaa pitää jäädä niin paljon, että oman käden pystyy vielä kippaamaan (jos oman käsi ei ole monsteri), mikäli vastustaja korottaa vielä uudelleen.

Turnauksen keskivaiheelle tyypillistä on myös rahasijojen lähestyminen. Tämä aiheuttaa monissa pelaajissa turhaa varovaisuutta, koska juuri ennen rahasijojen alkua ei haluta riskeerata ja tippua turnauksesta. MTT-turnauksen palkintorakenne on kuitenkin yleensä niin finaalipöytään painottuva, että ainoana tavoitteena tulisi olla finaalipöytään pääseminen. Tätä vastustajien varovaista peliä pitää käyttää hyväksi ja siksi oman pelin on syytä olla keskivaiheen loppupuolella entistä aggressiivisempaa.

MTT-turnauksen aikana pelaajaa siirretään useasti pöydästä toiseen pöytien tasoittamiseksi. Tällöin tiukan imagon luominen on usein aloitettava alusta ja muutama ensimmäinen kierros kannattaa pelata tiukemmin. Tänä aikana ehtii saada myös jonkinlaisen käsityksen muista pelaajista

Turnauksen loppuvaihe katsotaan usein alkavan finaalipöydässä. Nyt on taas aika muuttaa hieman pelityyliä. Finaalipöydässä kaikki rahasijat ovat palkintoarvoltaan merkittäviä, mutta ero 10. ja 1. palkinnon välillä on aina hurja. Tästä syystä finaalipöytää suositellaan usein pelattavaksi erittäin aggressiivisesti. Itse antaisin ohjeeksi hieman rauhallisempia pelivinkkejä. Tilanne on hiukan sama kuin pöytää vaihdettaessa. Eli ensin pitää luoda itselleen tiukka imago ja tutustua pelaajiin. Heti finaalipöydän alussa on turha riskeerata kaikkea pelkkään bluffiin.

Finaalipöydässä pelataan paitsi kortteja myös pitkälti muiden rahapinoja vastaan. Pienimpien rahapinojen haastaminen aggressiivisesti on kannattavaa. Isoimman rahapinon omistajaa vastaan saa olla varovainen. Älä maksele toisten korotuksia vaan mieluummin kippaa tai korota uudelleen. Finaalipöydässä kun kädet ratkaistaan usein jo ennen floppia. Finaalipöydän peliin on vaikeaa antaa tarkkoja ohjeita. Ole rohkea! Ryöstä tiukoilta pelaajilta! Painosta ja riskeeraa pienimpiä rahapinoja vastaan! Älä anna rahapinosi kuivua blindeihin! Äläkä jää murehtimaan, vaikka voittoa ei tällä kertaa tulisikaan!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Aloittelija.