Vihulla on monsteri

Toisinaan sen haistaa kilometrin päähän, että vihulla on monsteri eli todella kova käsi. Esittelen seuraavassa kolme tilannetta, joissa (omien kokemusteni mukaan) vastustajalla on usein voittokäsi.

1. Kun vihu cold callaa eli maksaa kaksi (tai enemmän) korotuksia kerrallaan. Esimerkki: flopin näkee kolme pelaaja ja action menee siten, että pelaaja A sököttää, B panostaa, jonka jälkeen C korottaa. Jos pelaaja A nyt maksaa, on hänen kätensä mitä todennäköisemmin monsteri, sillä ei hän heikolla kädellä jatkaisi, koska B:kin on vielä hänen jälkeensä puhevuorossa

Samanlainen tilanne tulee usein preflopilla, jossa vihu maksaa kahden pelaajan lyönnin ja korotuksen kerrallaan. Tällöin vihulla on mitä todennäköisemmin ässäpari mutta myös TT-KK tai AK on suuri osa vihun käsirangea. Käsi on suhteellisen helppo pelata tästä eteenpäin, koska vihu pystytään pistämään näin tarkasti tietyille käsille.

2. Turnin mini checkraise. Esimerkki: lyöt turnilla 15$ ja vihu checkreissaa 30$:iin. Turnin checkraiset haiskahtavat aina vaaralliselle mutta jos lisäksi vastustaja korottaa turnilla vain minimin ja riverillä päräyttää lähelle potillisen kokoisen lyönnin, olet yleensä todella pahassa lirissä.

3. Jos vihu maksaa out of position flopilla ja turnilla mutta herää riverillä eloon lyömällä kovan lyönnin, olet usein pulassa. Tällainen vastustajan action tarkoittaa useimmiten joko alusta asti slouvattua monsteria, osunutta vetoa tai bluffilyöntiä vedon epäonnistuessa. Jos riverillä näkyy onnistuneita vetoja, harkitse huolellisesti ennen kuin maksat.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to NL Holdem.