Vetokädet ja 2-4 muistikaava

Jos sinulla on ongelmia vetokäsiesi voittotodennäköisyyden laskemisessa, niin seuraava laskukaava auttaa sinua varmasti: Kerro outtiesi määrä neljällä, kun lasket osumistodennäköisyyttäsi flopilta riverille ja turnilta riverille laskussa voit käyttää kerrointa kaksi.

Tämä laskukaava perustuu korttipakassa olevien korttien määrään eli 52. Kun floppiin on jaettu kolme korttia ja kädessäsi on kaksi taskukorttia, niin tällöinhän sinulle tuntemattomia kortteja on luonnollisesti jäljellä enää 47. Turnilla tuntemattomia on enää 46, koska jälleen yksi kortti on pöydällä kuvapuoli ylöspäin.

Jos oletetaan, että korttipakassa on vain yksi kortti, joka auttaa kättäsi, niin osumistodennäköisyytesi flopilta turnille on täsmälleen 1/47 eli n. 2.2%. Turnilta riverille vastaava todennäköisyys on 1/46 eli 2.1%. Helpoimmillaan asiaa voi ajatella niin, että yksi kortti sadasta on 1% arvoinen ja viidestäkymmenestä yksi kortti on 2%.

Nyt voimme siis tehdä oletuksen, että yksi outti eli vetokätemme kannalta hyvä kortti on kahden prosentin arvoinen, koska 1/46 ja 1/47 ovat molemmat suurin piirtein 2%. Kun vedetään päistäavointa suoranvetoa turnilla, niin outteja on kahdeksan (eli lukuarvoltaan kahdenlaiset kortit saavat suorasi täyteen). Kertomalla outtiesi määrän eli kahdeksan yhden kortin todennäköisyydellä, joka on 2%, saadaan osumistodennäköisyydeksi 8*2% eli 16%. Värin vedon todennäköisyys on hieman parempi, sillä kun pöydässä on turnilla esimerkiksi kaksi herttaa ja sinulla on kaksi herttaa lisää kädessäsi, on pakassa jäljellä 9 herttakorttia. Tällöin todennäköisyytesi on 9*2% eli 18%.

Kun peli on edennyt vasta floppiin, niin luonnollisesti on tulossa vielä kaksi korttia ennen riveriä. Tällöin saadaan yrittää vetoa kahdesti, jolloin kakkoskertoimen sijasta voidaankin käyttää neloskerrointa (esim. värinvedon onnistumistodennäköisyys flopilta riverille on 9*4% eli 36%).

Monesti sinulla on myös niin sanottuja lisäoutteja. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun sinulla on sellainen värinveto, että kädessä on lisäksi ässä ylikorttina. Tällöinhän saatat voittaa käden värin lisäksi myös ässäparilla, jos satut osumaan ässään värin sijasta. Ässäveto tuo sinulle kolme lisäouttia, jolloin sinun kannaltasi hyviä kortteja näyttäsi olevan nyt 12.

Valitettavasti et ihan näin suoraan aina voi outtejasi laskea. Sinun täytyy ottaa huomioon myös käänteisoutit. Käänteisoutit ovat sellaisia outteja, joihin osuessasi vastustajasi osuu samalla vielä parempaan käteen! Yksi ikävimmistä tilanteista on sellainen, jossa osut riverillä väriin mutta vastustajasi saa saman mutta korkeamman värin. Tällaisissa poteissa häviät yleensä paljon rahaa.

Siksi onkin tärkeää, että otat käänteiskertoimet huomioon laskuissasi. Jos vedät esimerkiksi päistäavointa suoraa flopilla, niin sinun kannattaa usein kahdeksan outin sijaan käyttääkin seitsemää outtia laskelmissasi. Näin tulet paremmin huomioineeksi tilanteen, jossa häviät osuessasi toivomaasi korttiin.

Mitä vahvempaan käteen yrität osua, sitä vähemmän sinun täytyy käänteisoutteja huomioida. Jos tähtäät esimerkiksi täyskäteen, tuo osuma sinulle yleensä huomattavasti todennäköisemmin voiton, kuin osuma pikkukorteista muodostuneeseen suoraan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Aloittelija.