Small Stakes Hold'em - Winning Big With Expert Play

Kirjoittaja(t): Ed Miller, David Sklansky, Mason Malmuth 
Julkaistu: 12/2005 
Sivumäärä: 357 
Holdem NL: 
Holdem Fixed: Kyllä 
Turnauspokeri: 
Muut pelit: 
Ekstrat: Kirjan viimeiset n. 100 sivua ovat mielenkiintoisia harjoituksia 
Artikkelit: Lisää oma 

Jos esittelytaulukosta puuttuu jotain olennaista tai siinä esiintyy väärää tietoa, ole ystävällinen ja huomauta päivitystarpeesta. Muutosehdotukset on helpointa jättää palaute-lomakkeen kautta.Kommentit

Lisää oma arvostelusi/kommenttisi tästä pokerikirjasta alla olevan taulukon avulla.

Comments for Small Stakes Hold'em - Winning Big With Expert Play

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

Rating
starstar
Esittelijän kommentit
by: Esittelijä

Kommentti kirjasta:

Kattava teos Fixed Limit Holdemin pelaamisesta. Positiivista kirjassa on, että vinkit pyritään aina perustelemaan kunnolla.

Itsestä kuitenkin tuntuu, että ohjeista ja perusteluista suuri osa on jo vanhentuneita, sillä ne olettavat täyden hengen small stakes fixed limit raharingin olevan erittäin löysää. Oma havaintoni taas on, että pelit 0.5/1 - 2/4 fixed limitissä ovat nykyään erittäin tiukkoja (floppiprosentti n. 20), jolloin suurin osa kirjan neuvoista ohjeistaa aivan vääränlaiseen peliin.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kirja-arvostelut.