Pokerin käsikirja

Kirjoittaja(t): Aki Pyysing, Marko Eerola 
Julkaistu: 7/2003 
Sivumäärä: 365 
Holdem NL: Lyhyt johdanto aiheeseen 
Holdem Fixed: Pääpaino 
Turnauspokeri: Käsittelee aihetta n. 10 sivua 
Muut pelit: 
Ekstrat: Sisältää Aki Pyysingin haastattelun 
Artikkelit: Lisää oma 

Jos esittelytaulukosta puuttuu jotain olennaista tai siinä esiintyy väärää tietoa, ole ystävällinen ja huomauta päivitystarpeesta. Muutosehdotukset on helpointa jättää palaute-lomakkeen kautta.Kommentit

Lisää oma arvostelusi/kommenttisi tästä pokerikirjasta alla olevan taulukon avulla.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kirja-arvostelut.