Pienten parien pelaaminen

by Fixu

Täydessä pöydässä pienet parit (66-22) ovat usein sangen helppoja pelata. Suurimmaksi osaksi ne heitetään surutta pakkaan jo pre-flop. Ja niillä harvoilla kerroilla, kun pienellä parilla osallistutaan peliin, se tehdään setin saamisen toivossa. Koska setti flopataan vain n. 11 %:n todennäköisyydellä, ainoastaan korottamattomat perhe-potit tarjoavat riittävät kertoimet setin metsästämiseen.

Post-flop peli on lähes yhtä suoraviivaista. Jos settiin osutaan, niin kortit pelataan kovaa loppuun asti. Muuten kippi. Poikkeuksena ainoastaan erikoisen pienet flopit, jolloin kädessäsi on flopilla ylipari tai päistä avoin suoranveto. Näissä harvinaisissa tilanteissa kippaaminen flopilla ei ole hyvä ratkaisu, vaan käsi on syytä katsoa pidemmälle. Yliparilla on parempi korottaa heti ja pyrkiä karsimaan vastustajien ylikortteja. Suoran veto taas toimii sitä paremmin mitä useampi pelaaja pysyy mukana post-flop. Yliparilla vastarintaan on suhtauduttava vakavasti. Pieni yli pari voi helposti olla dominoitu, jos toisella pelaajalla on esim. 88. Ja päistä avoin suoranveto onnistuu vain n. 31.5 %:n todennäköisyydellä, jolloin saat harvemmin riittäviä kertoimia maksaa vetoa yhtä pelaajaa vastaan. Suoran vetoon sisältyy aina myös jakopotin vaara.

Tilanne muuttuu hieman hankalammaksi vajaassa pöydässä (5-6 henkilöä). Nyt pienet parit toimivat hyvin kahdessa perustilanteessa. Tietenkin korottamattomissa perhe-poteissa, mutta myös yhtä vastustajaa vastaan. Perhepotit pelataan täyden pöydän tapauksessa esitetyllä strategialla. Yhtä vastustajaa vastaan tilanne muuttuu paljon monimutkaisemmaksi.

Ensimmäinen ongelma on hankkiutua tilanteeseen, jossa vastassa on vain yksi pelaaja. Kun itsellä on myöhäinen positio ja ennen omaa vuoroa yksi pelaaja on korottanut ja muut kipanneet, on otollinen hetki pyrkiä eristämään vastustaja korottamalla lisää. Uudelleen korottamalla yritetään pelotella blindit kippaamaan ja antamaan omasta kädestä vahva kuva. Huomioitavaa on, että tätä peliliikettä ei voi suorittaa erittäin tiukkaa pelaajaa vastaan, sillä se toimii vain, kun vastustajalla on kädessään pienempi pari tai ei paria lainkaan (esim. AJo).

Flopilla tilanne jatkuu jälleen hieman monimutkaisempana. Pieniä kortteja sisältävään floppiin korotetaan aina, sillä vastustaja ei todennäköisesti ole osunut mihinkään ja suuremman taskuparin pelko on melko vähäinen. Vaaralliseen floppiin, kuten A-J-10, korottaminen voi olla parempi jättää tekemättä. Sinulla on toki mahdollisuus jatkaa vahvan käden esittämistä, mutta todennäköisesti myös vastustajasi on osunut ja hänen on vaikea luopua kädestään. Pelottavan flopin tapauksessa, viimeistään vastarintaan on tajuttava luopua pienestä paristaan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fixed Holdem.