Kortinsekoittaja kahdelle pakalle

Kuvaus: Paristokäyttöinen kortinsekoittaja kahdelle pakalle. 
Hinta: 19 € 
Lisätietoja: 
Artikkelit: Lisää oma 

Jos esittelytaulukosta puuttuu jotain olennaista tai siinä esiintyy väärää tietoa, ole ystävällinen ja huomauta päivitystarpeesta. Muutosehdotukset on helpointa jättää palaute-lomakkeen kautta.Kommentit

Lisää oma arvostelusi/kommenttisi pokeritarvikkeeseen alla olevan taulukon avulla.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pokeritarvikkeet.