Kahvia naamaan

by Esko

Lyhyestä virsi kaunis: Kahvin juonti on selkeesti ollut +EV mun peleille. Sitä kun lipittelee kahvetta kesken harjauksen, niin selvästi huomaa piristyvänsä ja tekevänsä parempia mooveja.

Myös energiajuomat tyyliin Battery toimii mulle kuin junan vessa. Kai sitä myös jotain kofeiinitabui vois vetää mutta itte pyrin kyllä (periaatteen vuoksi) pysyyn erossa kaikista pilleripurnukoista.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pokeripsykologia.